มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (อังกฤษ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งเมื่อปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (อังกฤษ: มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดชัยภูมิ มอบโอกาสการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตัวย่อ: SUT (SUT) เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 27

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Khon Kaen University; อักษรย่อ: KKU – KKU) เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (KMUN)[5]