มหาวิทยาลัย ดัง แต่ละภาค

มหาวิทยาลัย ด้วยคำจำกัดความของมหาวิทยาลัยมากมาย เป็นการยากที่จะตัดสินใจว่ามหาวิทยาลัยใดเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Plato’s University กล่าวกันว่าเป็นมหาวิทยาลัยในยุโรปที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเมื่อประมาณ 200 AD อย่างไรก็ตาม เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า University of Bologna ในเมือง Bologna ประเทศอิตาลี เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุด ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1631 (ค.ศ. 1088) รองลงมาคือ University of Paris ประเทศฝรั่งเศส ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1693 (ค.ศ. 1150) และมหาวิทยาลัย Oxford ต่อไป . ก่อตั้งที่เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ค.ศ. 1710 (ค.ศ. 1167)

อย่างไรก็ตาม คำจำกัดความของมหาวิทยาลัยกำลังขยายออกไป รวมถึงมหาวิทยาลัยทุกแห่งในโลกและครอบคลุมยุคกลาง มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกหลายแห่งตั้งอยู่ในตะวันออกกลางและแอฟริกา และที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคือมหาวิทยาลัย Al-Karaween ในเมือง Fez ประเทศโมร็อกโก ซึ่งก่อตั้งในปี 1402

มหาวิทยาลัย ภาคกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (อังกฤษ: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) เดิมชื่อ โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

อ่านเพิ่มเติม »

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่หอการค้าไทยเป็นเจ้าของและถือเป็นสถาบันการศึกษาด้าน

อ่านเพิ่มเติม »

มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (อังกฤษ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งเมื่อปี

อ่านเพิ่มเติม »

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (อังกฤษ: มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดชัยภูมิ มอบโอกาสการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

อ่านเพิ่มเติม »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตัวย่อ: SUT (SUT) เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 27

อ่านเพิ่มเติม »

มหาวิทยาลัย ภาคใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อักษรย่อ: ม.อ. – ม.อ.) เป็นวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ เป็นวิทยาลัยแห่งที่ 13 และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 8

อ่านเพิ่มเติม »